Учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий”- Якоруда за пореден път отбелязаха Деня на търпението – 25 март, в който почитаме и светлия християнски празник Благовещение.По атрактивен начин бяха раздадени материали за популяризиране на празника, бяха изготвени табла и постери с послания за доброта и толерантно отношение. Беше създадено и дърво на търпението. Тяхната функция е да провокира вниманието на ученици, учители и родители да обръщат повече внимание на търпението в забързания ни и динамичен живот, когато много лесно то може да бъде загубено.Целта на кампанията е да се повиши единството и толерантността между хората, да напомня на учениците, че трябва да се уважават и да бъдат търпеливи един към друг и заобикалящите ги. Идеята на учениците е този ден да се превърне в традиция, за да предизвикват търпение, взаимно изслушване и уважение, зачитане мнението на другите и толерантни отношения между ученици, родители и учители.

Категории: Начало