Мотото, под което се отбелязва Световният ден на водата през 2022 г. е „Подземни води – правене на невидимото видимо“ и е насочено към послания за намаляване на замърсяването на подземните води.Учениците от СУ,, Св. св. Кирил и Методий” се включиха активно чрез презентации, изготвяне на табла и постери, с което показаха своята отговорност и креативност, работейки в екип.

Категории: Начало