Учениците от VIб клас , VIIб клас и VIII а клас на СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Якоруда с преподавателите по английски език: г-жа Шахсине Юсуф, г-жа Таня Кундева и г-жа Татяна Калоянова проведоха тържество във връзка с отбелязване на 9 май – Ден на Европа – празникът на единството, многообразието и мира.

Категории: Начало