Уважаеми родители! На основание  Заповед РД-01-626/ 27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването за периода от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г./включително/ учениците от VIII до XII клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“  преминават  към обучение от разстояние в електронна среда. Платформата, която ще се използва  е MS Teams. Разписанието на часовете е, както следва:

  Час  Начало  Продължителност  
18:10 40 мин.
29:00 40 мин.
310:10 40 мин.
411:00 40 мин.
511:50 40 мин.
612:40 40 мин.
713:30 40 мин.

Категории: Начало