Във връзка с реализиране на проект на тема „Иновативни подходи в управлението и преподаването – ключ към бъдещи успехи” по секторна програма  Еразъм+, 2019-1-BG01-KA101-062089 от СУ „Св.св. Кирил и Методий” –  гр.Якоруда, директорът на училището Николай Хаджиценев взе участие в структурен курс на тема: „Подобряване на училищния мениджмънт: от отделната Прочетете повече…

ГРАМОТА И ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГРАД ЯКОРУДА И Г-Н НИКОЛАЙ ХАДЖИЦЕНЕВ ЗА ПРОЯВЕНА СЪПРИЧАСТНОСТ И ПРИНОС В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА КАУЗАТА “БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА”, НАСОЧЕНА КЪМ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА. http://souyakoruda.org/?p=9075